mau ke hoach dao tao noi bo

Tải miễn phí 4 mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ chuẩn dành cho doanh nghiệp

Hoạch định và lập kế hoạch đào tạo Nguồn nhân lực giúp cho tổ chức xác định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định hướng tương lai về nhu cầu nhân lực của tổ chức; chủ động thấy trước được các khó khăn và tìm các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Khóa học đào tạo nội bộ cũng được coi là đãi ngộ tốt dành cho nhân viên có cống hiến cho doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp đã tự hỏi rằng: Tại sao chất lượng đào tạo của công ty chưa đạt được hiệu quả như mong muốn? Đó là vì doanh nghiệp chưa có mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ phù hợp?

1. Mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ giúp gì cho doanh nghiệp?

Theo Aaron De Smet, Monica Mcgurk and Elizabeth Schwartz – McKinsey&Company, rất nhiều công ty trên thế giới chi tới 100 tỷ USD/ năm cho việc đào tạo nội bộ nhân viên nhằm bổ sung các kỹ năng thiết yếu như: giao tiếp, kỹ năng bán hàng, khả năng quản lý thời gian, cách tăng năng suất,… để cải thiện năng suất làm việc và gia tăng doanh số cho công ty.

Thực tế cho thấy rằng, muốn đạt được hiệu quả trong công tác đào tạo thì doanh nghiệp cần có mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ. Điều này giúp cho Doanh nghiệp có hướng đi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự phát triển của mình.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ theo:

 • Đào tạo theo nhu cầu của cá nhân trong doanh nghiệp
 • Đào tạo theo nhu cầu của từng phòng ban, bộ phận
 • Đào tạo theo công ty
 • Đào tạo theo ý kiến phòng nhân sự

2. Tổng hợp mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ chuẩn cho Doanh nghiệp

Trước khi tạo mẫu kế hoạch đào tạo, Doanh nghiệp cần xác định các yếu tố sau:

 • Tên của chương trình đào tạo nội bộ
 • Mục tiêu cần đạt sau chương trình đào tạo nội bộ
 • Đối tượng tham gia đào tạo: cá nhân, phòng ban,…
 • Nhân sự, phòng ban phụ trách đào tạo
 • Nội dung và hình thức đào tạo nội bộ
 • Phân bổ thời gian, tài chính và địa điểm để đào tạo cho cá nhân hay phòng ban
 • Các điều kiện ràng buộc khác cần chú ý
Xem thêm  12 nguyên nhân hàng đầu khiến cho các Startup thất bại

Xây dựng bản kế hoạch đào tạo càng chi tiết thì hiệu quả và thành công của khóa học đào tạo đó càng cao. Chính vì vậy, người đào tạo cần nghiên cứu kỹ lưỡng để xây dựng và lựa chọn mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ hiệu quả.

Tùy thuộc vào đối tượng đào tạo hướng tới hoặc thời gian mà Doanh nghiệp phân chia thành nhiều mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ khác nhau. Điển hình các mẫu kế hoạch thường được sử dụng như sau:

2.1. Mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ Doanh nghiệp theo năm

Mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ Doanh nghiệp theo năm đáp ứng các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp trong thời gian 1 năm hoạt động.

2.2. Mẫu kế hoạch đào tạo huấn luyện doanh nghiệp

Mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ huấn luyện được coi là bản kế hoạch tổng thể để doanh nghiệp xây dựng và sắp xếp các lớp đào tạo phù hợp nhất theo: Số lượng người tham gia, thời gian đào tạo, nội dung đào tạo, cán bộ đào tạo,…

Mẫu kế hoạch như vậy giúp doanh nghiệp có cái nhìn sơ bộ về hoạt động đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại doanh nghiệp:

 • Mẫu kế hoạch đào tạo ngắn hạn: Doanh nghiệp thường đào tạo theo kế hoạch với thời gian trong một đến vài ngày (Điển hình như đào tạo nhân viên mới hay còn gọi là training cho nhân viên mới, đào tạo nghiệp vụ ngắn ngày về sản phẩm, kỹ năng,…)
 • Mẫu kế hoạch đào tạo dài hạn: Doanh nghiệp thường đào tạo theo kế hoạch với thời gian trong 1 tuần đến vài tháng (Ví dụ như cho nhân viên nâng cao hơn chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo cán bộ doanh nghiệp,…)
Xem thêm  Sổ tay Thuế Việt Nam 2021

2.3. Mẫu kế hoạch huấn luyện cá nhân trong doanh nghiệp

Mẫu kế hoạch huấn luyện cá nhân trong doanh nghiệp hỗ trợ cho việc xây dựng và lập kế hoạch đào tạo theo cá nhân,nhân viên thiếu cái gì, cần cải thiện gì thì doanh nghiệp sẽ lên kế hoạch để nhân viên tham gia đào tạo.

2.4. Mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ theo chức danh

Nếu công ty có chính sách xây dựng hệ thống cán bộ nguồn và chính sách lãnh đạo thì lên kế hoạch đào tạo riêng cho nhóm cán bộ nguồn và lãnh đạo.

Dựa vào các mẫu kế hoạch đào tạo nội bộ đã xây dựng, doanh nghiệp lựa chọn hình thức đào tạo. Điển hình như:

 • Đào tạo qua công việc (On-job training): Nhân viên sẽ được đào tạo bằng cách học hỏi qua công việc thực tế. Cách đào tạo nội bộ này sẽ thích hợp đối với những công việc mang tính thực hành cao, ví dụ hướng dẫn sử dụng máy móc, công cụ, dụng cụ làm việc,…
 • Buổi họp nội bộ định kỳ (Internal session): Đây là cách thức đào tạo thông qua các buổi gặp mặt toàn doanh nghiệp hoặc theo nhóm định kỳ theo tuần, tháng, quý.. Thường dùng khi cần đào tạo một chủ đề/ kỹ năng cụ thể mà nhiều nhân viên cần biết.
 • Kèm cặp (Mentorship): Thường được áp dụng để đào tạo những nhân viên mới bắt đầu công việc hoặc cán bộ quản lý