Nhận bộ BIỄU MẪU QUẢN LÝ MIỄN PHÍ

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy mọi công cụ cần thiết để đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới

Tất cả các biểu mẫu đều được thiết kế để dễ dàng tải về và sử dụng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp. Hãy bắt đầu ngay hôm nay để đưa doanh nghiệp của bạn vươn xa!

Việc đăng ký chưa thực hiện được. Hãy thực hiện lại.
Đăng ký thành công! Bộ quà tặng sẽ cso trong email anh/chị sau vài phút nữa.

Điền thông và nhận ngay tài liệu trong email

Danh sách các Template được chia sẻ

Mẫu cho Tài chính

 • Bộ mẫu báo cáo tài chính [Excel]
 • Mẫu Kế hoạch tài chính 5 năm [Excel]

Mẫu cho Chiến lược, kế hoạch

 • Bộ chỉ số đo lường doanh nghiệp [Excel]
 • Chiến lược, kế hoạch kinh doanh [Folder]
 • Mẫu BSC doanh nghiệp [Excel]
 • Mẫu Kế hoạch kinh doanh [Word]
 • Mẫu Kế hoạch kinh doanh cho Startup [Word]
 • Mẫu Phân tích 7S McKinsey [Excel]
 • Mẫu Quản lý Chiến lược kinh doanh [Excel]

Mẫu cho Marketing

 • 17 mẫu Báo cáo marketing [Excel]
 • Mẫu kế hoạch Marketing [Word]
 • Mẫu kế hoạch ngân sách marketing [Folder]
 • Mẫu Lịch đăng bài Social Media [Excel]
 • Mẫu tính ROI marketing [Excel]

Mẫu cho Nhân sự

 • Mẫu báo cáo nhân sự [folder]
 • Mẫu Định biên và chi phí nhân sự [Excel]
 • Mẫu Mô tả công việc [JD]
 • Tổng hợp Tài liệu pháp lý cho DN [Excel]

Mẫu cho Tuyển dụng

 • 9 mẫu email giao tiếp với ứng viên [Word]
 • Bộ Mẫu kế hoạch tuyển dụng [Word, Excel]
 • Bộ tài liệu phỏng vấn [Folder]

Mẫu cho Quản lý dự án, công việc

 • Mẫu PDCA [Excel]
 • Mẫu Phân tích sơ đồ nhân quả theo mô hình Fishborn [Excel]
 • Mẫu Quản lý công việc theo Gantt Chart [Excel]
 • Mẫu Quản lý công việc theo Kanban [Excel]
 • Mẫu Quản lý công việc theo mô hình STARS [Excel]
 • Mẫu Quản lý dự án [Excel]

Và vẫn đang tiếp tục được cập nhật mẫu khác...