Mo hinh lanh dao

3 Mô hình Lãnh đạo phổ biến nhất

Các mô hình lãnh đạo có thể được hiểu là những hướng dẫn về kiểu hành vi lãnh đạo cụ thể, được dùng trong môi trường làm việc hay tình huống xác định. Hơn nữa, người…
Phuong phap ghi chep hieu qua

6 phương pháp ghi chép thông minh

Ngay cả trong thời đại công nghệ thông tin với sự phát triển vượt bậc của tin học văn phòng thì việc ghi chép thủ công bằng tay vẫn chứng tỏ được những ưu thế riêng…