Khoa hoc AI mien phi danh cho CEO

Tổng hợp các khóa học về AI miễn phí dành cho các lãnh đạo

Wiszmizer tổng hợp và giới thiệu tới các CEO, nhà quản lý các khóa học về AI đáng để học tập giúp các sếp khám phá và tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo vào doanh nghiệp.

1. Khóa học Trí tuệ nhân tạo dành cho cho Lãnh đạo bởi Đại học Vanderbilt

 • Tổng quan về tác động của Trí tuệ nhân tạo
 • Các ứng dụng thực tế cho lãnh đạo
 • Thời lượng trong khoảng 4 giờ

Link: https://www.coursera.org/learn/generative-ai-for-leaders

2. Trí tuệ nhân tạo cho Lãnh đạo Doanh nghiệp bởi edX

 • Nhận diện AI tác động đến các ngành công nghiệp
 • Kỹ năng ra quyết định chiến lược về Trí tuệ nhân tạo
 • Thời lượng trong khoảng 4 giờ

Link: https://www.edx.org/learn/computer-programming/edx-generative-ai-for-business-leaders

THAM GIA GROUP CHIA SẺ CHI TIẾT VỀ AI DÀNH CHO CEO, QUẢN LÝ TẠI ĐÂY

3. Chiến lược Trí tuệ nhân tạo và Quản trị bởi Đại học Pennsylvania

 • Chiến lược kinh doanh biến đổi
 • Công cụ quản trị Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm
 • Thời lượng trong khoảng 9 giờ

Link: https://www.coursera.org/learn/wharton-ai-strategy-governance

4. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Quản lý Nhân sự bởi Đại học Pennsylvania

 • Trí tuệ nhân tạo trong thông tin quản lý nhân sự
 • Nâng cao quản lý vòng đời nhân viên
 • Thời lượng trong khoảng 9 giờ

Link: https://www.coursera.org/learn/wharton-ai-applications-people-management

5. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Marketing và Tài chính bởi Đại học Pennsylvania

 • Nâng cao trải nghiệm khách hàng với Trí tuệ nhân tạo
 • Phân tích hành vi người tiêu dùng hiệu quả
 • Thời lượng trong khoảng 6 giờ
Xem thêm  Cách sử dụng Claude 3 AI và 20 mẫu câu lệnh chi tiết để lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo

Link: https://www.coursera.org/learn/wharton-ai-applications-people-management

6. Dữ liệu Lớn, Trí tuệ nhân tạo và Đạo đức bởi Đại học California Davis

 • Khám phá các nhân tố thúc đẩy dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo
 • Trải nghiệm với IBM Watson & Google AI
 • Thời lượng trong khoảng 4 giờ

Link: https://www.coursera.org/learn/big-data-ai-ethics

7. Đạo đức của Trí tuệ nhân tạo bởi Đại học Helsinki

 • Các vấn đề đạo đức Trí tuệ nhân tạo đương đại
 • Phát triển Trí tuệ nhân tạo bền vững về mặt đạo đức
 • Thời lượng trong khoảng 2 giờ

Link: https://ethics-of-ai.mooc.fi

8. Generative AI for Business Leaders

Hiểu tác động của AI tổng hợp đối với việc tạo nội dung, tự động hóa công việc và tăng tốc đổi mới.

Link: https://www.linkedin.com/learning/generative-ai-for-business-leaders/generative-ai-for-business-leaders

9. Trí tuệ nhân tạo và chiến lược kinh doanh

 • Sử dụng AI giải quyết các vấn đề kinh doanh trong thế giới thực
 • Chọn công cụ phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn

Link: https://www.linkedin.com/learning/artificial-intelligence-and-business-strategy

10. Khai thác AI sáng tạo để quản lý dự án

 • Cách sử dụng AI để quản lý dự án
 • Năng lực tập trung cho tương lai

Link: https://www.linkedin.com/learning/leveraging-generative-ai-for-project-management

(Nguồn: Wismizer tổng hợp)