Mau bao cao marketing

Tải miễn phí 17 mẫu báo cáo cần có của Phòng Marketing

Các báo cáo của phòng marketing cho bạn biết rằng hoạt động Marketing của bạn có hiệu quả hay không, có những điều gì cần tinh chỉnh lại. Việc lập các mẫu báo cáo Marketing và theo dõi chúng là một phần quan trọng và tất yếu trong các chiến dịch quảng cáo, truyền thông của doanh nghiệp.

Xem và tải 17 mẫu báo cáo cần có của phòng Marketing tại đây:

Share