Mau bao cao marketing

Tải miễn phí 17 mẫu báo cáo cần có của Phòng Marketing

Các báo cáo của phòng marketing cho bạn biết rằng hoạt động Marketing của bạn có hiệu quả hay không, có những điều gì cần tinh chỉnh lại. Việc lập các mẫu báo cáo Marketing và theo dõi chúng là một phần quan trọng và tất yếu trong các chiến dịch quảng cáo, truyền thông của doanh nghiệp.

Bộ báo cáo bao gồm:

 1. Digital Marketing Template
 2. Báo cáo tổng hợp thực đạt hoạt động MKT
 3. Báo cáo tổng hợp ngày, tuần, tháng
 4. Báo cáo tổng hợp theo nhóm, nhân sự
 5. Báo cáo hoạt động marketing tháng
 6. Báo cáo hoạt động marketing tuần
 7. Báo cáo hoạt động marketing tháng
 8. Báo cáo thu thập data
 9. Báo cáo theo dõi leads
 10. Báo cáo theo dõi SQL
 11. Báo cáo tổng hợp đơn hàng
 12. Báo cáo hoạt động content blog
 13. Báo cáo hoạt động digital
 14. Báo cáo hoạt động SEO
 15. Báo cáo traffic hằng ngày
 16. Báo cáo hoạt động ebook
 17. Báo cáo phân tích cơ hội

Share