Sổ tay CEO Notebook

250.000

Đây là sổ tay ghi chép và lập kế hoạch dành cho Sếp, được tạo ra để hỗ trợ quá trình quản lý và hoạt động của công ty. Sổ tay này bao gồm các kiến thức, mô hình quản lý hiệu quả, các ghi chép, lưu ý và kế hoạch hành động để giúp tối ưu hóa hoạt động của công ty, đạt được mục tiêu kinh doanh và tăng cường sức mạnh cạnh tranh.

Wismizer tin rằng cuốn sổ tay này sẽ đóng góp tích cực vào quá trình quản lý của Sếp đưa doanh nghiệp phát triển thành công hơn!

Sản phẩm hiện đang được phát hành dùng thử với giá 120.000đ (miễn phí ship toàn quốc)

Danh mục:

Mô tả

Nội dung cuốn sổ bao gồm 2 phần chính:

Phần 2 là các hướng dẫn, mô hình, công cụ giúp Sếp quản lý doanh nghiệp và công việc kinh doanh hiệu quả hơn

 1. Mô hình Tổng quan thiết kế và vận hành doanh nghiệp bài bản
 2. 20 bước Hoàn thiện mô hình doanh nghiệp
 3. Các mô hình Văn hóa doanh nghiệp, mô hình Kinh doanh, mô hình Tài chính kế toán, mô hình Hệ thống nhân sự toàn diện
 4. Danh mục, cách tính 32 chỉ số tài chính quan trọng
 5. Hướng dẫn chi tiết 6 bước lập Kế hoạch kinh doanh và Mẫu kế hoạch kinh doanh
 6. Phát triển năng lực lãnh đạo với các mô hình lãnh đạo hiện đại
 7. Các bài test giúp Sếp tự đánh giá năng lực lãnh đạo

Phần 2 là các biểu mẫu lập mục tiêu, kế hoạch

 1. Mẫu lập mục tiêu cá nhân theo 4 khía cạnh của Thẻ điểm cân bằng cá nhân (PBSC)
 2. Mẫu lập kế hoạch năm
 3. Mẫu lập kế hoạch tháng
 4. Mẫu lập kế hoạch tuần
 5. Mẫu ghi chép cuộc họp
 6. Phần giấy trắng ghi chép cá nhân