Sach trang TMDT Viet Nam 2021

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2021

Để có bức tranh tổng quan về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng và doanh nghiệp trong cả một năm, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương xây dựng ấn phẩm Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam.

Sách trắng Thương mại điện tử là tài liệu được xuất bản thường niên nhằm tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu toàn cảnh về thương mại điện tử Việt Nam từ môi trường hạ tầng chính sách đến mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng/doanh nghiệp. Ấn phẩm này nhằm phác họa những nét chính của tình hình phát triển thương mại điện tử Việt Nam trong suốt cả một năm.

Ngoài các số liệu thường niên về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp và người dân cả nước, Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam còn cung cấp số liệu điều tra chính thức về mức độ ứng dụng thương mại điện tử tại khu vực nông thôn, góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể về thương mại điện tử.

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 cung cấp dữ liệu thống kê về thương mại điện tử từ nhiều góc độ khác nhau đặt trong bối cảnh tương quan Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và toàn cầu. Nội dung Sách trắng được xây dựng từ nguồn điều tra thống kê chính thức năm 2020 của Bộ Công Thương với mẫu của hơn 8.000 doanh nghiệp và 1.000 người tiêu dùng trong cả nước.

Xem thêm  Tài liệu quản trị doanh nghiệp 4.0

Đáng chú ý, năm nay Sách trắng cũng tập hợp số liệu của các tổ chức uy tín trên thế giới về nghiên cứu thị trường thương mại điện tử, từ đó cung cấp cho người đọc bức tranh tương quan về tình hình phát triển thương mại điện tử của Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực và toàn cầu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

DOWNLOAD [2.24 MB]

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam các năm 2017 – 2020

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2020

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

DOWNLOAD [3.03 MB]

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2019

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

DOWNLOAD [2.70 MB]

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2018

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

DOWNLOAD [1.63 MB]

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2017

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

DOWNLOAD [2.89 MB]

(Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam)

Share