Van hoa doanh nghiep la gi

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Edgar Schein tin rằng tổ chức cần có thời gian để phát triển một văn hoá. Thời gian để nhân viên trải qua những thay đổi khác nhau, thích ứng với các môi trường bên ngoài…
Mo hinh lanh dao

3 Mô hình Lãnh đạo phổ biến nhất

Các mô hình lãnh đạo có thể được hiểu là những hướng dẫn về kiểu hành vi lãnh đạo cụ thể, được dùng trong môi trường làm việc hay tình huống xác định. Hơn nữa, người…