Van hoa doanh nghiep la gi

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Edgar Schein tin rằng tổ chức cần có thời gian để phát triển một văn hoá. Thời gian để nhân viên trải qua những thay đổi khác nhau, thích ứng với các môi trường bên ngoài…