Tai lieu quan ly doanh nghiep

Tài liệu quản trị doanh nghiệp 4.0

Tổng hợp bộ tài liệu quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

32 Tài liệu giúp nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.

DOWNLOAD

Tài liệu về BSC bằng Excel

DOWNLOAD

15 File sơ đồ và lưu đồ trong công ty.

DOWNLOAD

80 File mô tả Công việc các Phòng ban.

DOWNLOAD

101 File tài liệu về KPI giúp mọi người dễ dàng đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

DOWNLOAD

20 File Quản Trị Rủi ro nhân sự, giúp các doanh nghiệp có thể lường trước những vấn đề khi quản lý nhân sự trong công ty.

DOWNLOAD

12 tài liệu quy trình quản lý công việc

DOWNLOAD

Tài liệu về phòng dịch, 3 tại chỗ, cắt giảm, lương trong mùa dịch Covid

DOWNLOAD

50+ mẫu Sổ tay nhân viên là một tài liệu tập hợp tất cả các thông tin chung liên quan đến doanh nghiệp như: thông tin về doanh nghiệp; các chính sách, quy định về các chế độ đối với người lao động, nội quy về khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên trong công ty

DOWNLOAD

25 File Kỹ Năng Mềm về dành cho nhân sự mới.

DOWNLOAD

Các file về lập kế hoạch kinh doanh cho một start up.

DOWNLOAD

 

Share