Tải miễn phí 14 mẫu báo cáo của bộ phận Nhân sự

Các báo cáo về nhân sự giúp ban quản trị sẽ sẽ có thêm cơ sở từ đó thể tăng thêm tính hiệu quả, cũng như tính ổn định của công tác quản trị,đồng thời tìm ra được những nguyên nhân, chỉ số yếu kém, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp để xử lý kịp thời.

Tổng hợp báo cáo bộ phận Nhân sự bao gồm:

 1. Báo cáo tuần phụ trách hành chính
 2. Báo cáo tháng/quý phụ trách hành chính
 3. Báo cáo ngày – tuyển dụng
 4. Báo cáo/ kế hoach tuần quản lý hồ sơ
 5. Báo cáo/kế hoạch tháng/quý tuyển dụng
 6. Báo cáo ngày quản lý hồ sơ
 7. Báo cáo/kế hoạch tuần quản lý hồ sơ
 8. Báo cáo/kế hoạch tháng quý quản lý hồ sơ
 9. Báo cáo ngày chế độ chính sách
 10. Báo cáo /kế hoạch tuần chế độ chính sách
 11. Báo cáo/kế hoạch tháng quý chế độ chính sách
 12. Báo cáo/kế hoạch tháng quý – đào tạo
 13. Báo cáo ngày – đào tạo
 14. Báo cáo/kế hoạch tuần đào tạo

Share